Saturday, August 22, 2009

SALAM RAMADHAN
Kelebihan Solat Tarawih

 1. Kelebihan Solat Tarawih Malam Pertama
  Diampuni dosa orang-orang yang beriman sebagaimana keadaannya baru dilahirkan.

  2. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kedua
  Diampunkan dosa orang-orang yang beriman yang mengerjakan solat Tarawih, serta dosa-dosa kedua ibubapanya.

  3. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketiga
  Para malaikat di bawah 'Arasy menyeru kepada manusia yang mengerjakan solat Tarawih itu agar meneruskan solatnya pada malam-malam yang lain, semoga Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka.

  4. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keempat
  Orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih akan memperolehi pahala sebagaimana pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang membaca kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran.

  5. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelima
  Allah SWT akan mengurniakan pahala seumpama pahala orang-orang yang mengerjakan sembahyang di Masjidil Haram, Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa.

  6. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keenam
  Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya pahala seumpama pahala malaikat-malaikat yang bertawaf di Baitul Makmur serta setiap batu dan tanah berdoa untuk keampunan orang-orang yang mengerjakan tarawih malam itu.

  7. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketujuh
  Seolah-olah ia dapat bertemu dengan Nabi Musa a.s serta menolong Nabi itu menentang musuhnya Fir’aun dan Hamman.

  8. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelapan
  Allah S.W.T mengurniakan pahala orang yang bersolat tarawih sebagaimana pahala yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim a.s.

  9. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesembilan
  Allah S.W.T akan mengurniakan pahala dan dinaikkan mutu ibadat hamba-Nya seperti Nabi Muhammad s.a.w.

  10. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesepuluh
  Allah SWT mengurniakan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat.

  11. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesebelas
  Ia meninggal dunia di dalam keadaan bersih dari dosa seperti baru dilahirkan.

  12. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduabelas
  Ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan muka yang bercahaya-cahaya.

  13. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketigabelas
  Ia akan datang pada hari kiamat di dalam keadaan aman sentosa dari sebarang kejahatan dan keburukan.

  14. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keempatbelas
  Malaikat-malaikat akan datang menyaksikan mereka bersolat Tarawih serta Allah S.W.T. tidak akan menyesatkan mereka.

  15. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelimabelas
  Semua malaikat yang memikul ‘Arasy dan Kursi akan berselawat dan mendoakannya supaya Allah mengampunkannya.

  16. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keenambelas
  Allah S.W.T. menuliskan baginya dari kalangan mereka yang terlepas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga.

  17. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketujuhbelas
  Allah S.W.T menuliskan baginya pahala pada malam ini sebanyak pahala Nabi-Nabi.

  18. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelapanbelas
  Malaikat akan menyeru: Wahai hamba Allah sesungguhnya Allah telah redha denganmu dan dengan kedua ibu bapamu (yang masih hidup atau yang sudah mati).

  19. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesembilanbelas
  Allah S.W.T akan meninggikan darjatnya di dalam Syurga Firdaus.

  20. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh
  Allah S.W.T mengurniakan kepadanya pahala sekelian orang yang mati syahid dan orang-orang soleh.

  21. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh satu
  Allah S.W.T akan membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga yang diperbuat dari cahaya.

  22. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh dua
  Ia akan datang pada hari kiamat di dalam keadaan aman dari sebarang huru-hara pada hari tersebut.

  23. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh tiga
  Allah S.W.T akan membina untuknya sebuah bandar di dalam syurga daripada cahaya.

  24. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh empat
  Allah S.W.T akan membuka peluang untuk dua puluh tahun ibadat bagi orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih pada malam tersebut.

  25. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh lima
  Allah S.W.T akan mengangkat seksa kubur darinya.

  26. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh enam
  Allah S.W.T akan mengurniakan pahala empat puluh tahun ibadat bagi orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih pada malam tersebut.

  27. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh tujuh
  Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya kemudahan untuk melintasi titian sirat sepantas kilat.

  28. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh lapan
  Allah S.W.T akan menaikkan kedudukannya seribu darjat di akhirat.

  29. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh sembilan
  Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya pahala seribu haji yang mabrur.

  30. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketigapuluh
  Allah S.W.T akan memberi penghormatan kepada orang yang bertarawih pada malam terakhir dengan firman-Nya (yang bermaksud): Wahai hambaku!, makanlah segala jenis buah-buahan yang Engkau ingini untuk dimakan di dalam syurga dan mandilah kamu di dalam sungai yang bernama salsabil serta minumlah air dari telaga yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang bernama Al-Kautsar.

Adab-Adab Berpuasa

A. Makan Sahur
Orang yang berpuasa sangat dianjurkan untuk makan sahur. Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Amru bin Al-‘Ashz bahwa Rasulullah n bersabda:

“Perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur.” (HR. Muslim)
Dari Salman z, Rasulullah n bersabda:

“Berkah ada pada 3 hal: berjamaah, tsarid (roti remas yang direndam dalam kuah), dan makan sahur.” (HR. Ath-Thabrani, 6/251, dengan sanad yang hasan dengan penguatnya, lihat Shifat Shaum An-Nabi oleh Ali Al-Halabi, hal. 44)
Disukai untuk mengakhirkan makan sahur berdasarkan hadits Anas dari Zaid bin Tsabit z, ia berkata:
Kami makan sahur bersama Rasulullah n kemudian beliau bangkit menuju shalat. Aku (Anas) bertanya:

“Berapa jarak antara adzan1 dan sahur?” Beliau menjawab: “Kadarnya (seperti orang membaca) 50 ayat.” (Muttafaqun ‘alaih)

Namun apa yang diistilahkan oleh kebanyakan kaum muslimin dengan istilah imsak, yaitu menahan (tidak makan) beberapa saat sebelum adzan Shubuh adalah perbuatan bid’ah karena dalam ajaran nabi n tidak ada imsak (menahan diri) kecuali bila adzan fajar dikumandangkan. Rasulullah n bersabda:

“Apabila Bilal mengumandangkan adzan (pertama), maka (tetap) makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.” (Muttafaqun ‘alaih)
Bahkan bagi orang yang ketika adzan dikumandangkan masih memegang gelas dan semisalnya untuk minum, diberikan rukhshah (keringanan) khusus baginya sehingga dia boleh meminumnya.
Abu Hurairah z meriwayatkan bahwa Rasulullah n bersabda:

“Jika salah seorang kalian mendengar panggilan (adzan) sedangkan bejana (minumnya) ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya hingga menunaikan keinginannya dari bejana (tersebut).” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan dihasankan oleh Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i t dalam Al-Jami’ Ash-Shahih, 2/418-419)

Hukum makan sahur adalah sunnah muakkadah. Berkata Ibnul Mundzir: “Umat ini telah bersepakat bahwa makan sahur hukumnya sunnah dan tidak ada dosa bagi yang tidak melakukannya berdasarkan hadits Anas bin Malik z bahwa Rasulullah n bersabda:
“Makan sahurlah, karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada barakahnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Dianjurkan makan sahur dengan buah kurma jika ada, dan boleh dengan yang lain berdasarkan hadits Abu Hurairah z, bahwa Rasulullah n bersabda:

“Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah buah kurma.” (HR. Abu Dawud, 2/2345, dan Ibnu Hibban, 8/3475, Al-Baihaqi, 4/236, dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani t)
Jika seseorang ragu apakah fajar telah terbit atau belum, maka boleh dia makan dan minum sampai dia yakin bahwa fajar telah terbit.
Firman Allah :

“Makan dan minumlah kalian hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar ….” (Al-Baqarah: 187)
Berkata As-Sa’di t: “Padanya terdapat (dalil) bahwa jika (seseorang) makan dan semisalnya dalam keadaan ragu akan terbitnya fajar maka (yang demikian) tidak mengapa.” (Taisir Al-Karim Ar-Rahman hal. 87)

B. Berbuka Puasa
Orang yang berpuasa dianjurkan untuk mempercepat berbuka jika memang telah masuk waktu berbuka. Tidak boleh menundanya meski ia merasa masih kuat untuk berpuasa. ‘Amr bin Maimun Al-Audi meriwayatkan:

“Para shahabat Muhammad n adalah orang yang paling cepat berbukanya dan paling lambat sahurnya.” (HR. Al-Baihaqi, 4/238, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar t menshahihkan sanadnya)
Berkata Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin:

“Cepat-cepat berbuka puasa (dianjurkan) bila telah terbenam matahari, bukan karena adzan. Namun di waktu sekarang (banyak) manusia menyesuaikan adzan dengan jam-jam mereka. Maka bila matahari telah terbenam boleh bagi kalian berbuka walaupun muadzdzin belum mengumandangkan adzan.” (Asy-Syarh Al-Mumti’)
Buka puasa dilakukan dalam keadaan ia mengetahui dengan yakin bahwa matahari telah terbenam. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat di lautan dan semisalnya. Adapun hanya sekedar menduga dengan kegelapan dan semisalnya, maka bukan dalil atas terbenamnya matahari. Wallahu a’lam.
Mempercepat buka puasa adalah mengikuti Sunnah Rasulullah n. Sahl bin Sa’ad z meriwayatkan Rasulullah n bersabda:

“Senantiasa umatku berada di atas Sunnahku selama mereka tidak menunggu (munculnya) bintang ketika hendak berbuka.” (HR. Al-Hakim, 1/599, Ibnu Hibban, 8/3510, dengan sanad yang shahih. Lihat Shifat Shaum An-Nabi hal. 63)

Mempercepat berbuka puasa akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Seperti yang diriwayatkan Sahl bin Sa’ad z bahwa Rasulullah n bersabda:

“Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa.” (HR. Al-Bukhari, 2/1856, dan Muslim, 2/1098)

Mempercepat berbuka puasa adalah perbuatan menyelisihi Yahudi dan Nashara. Abu Hurairah z berkata, Rasulullah n bersabda:

“Senantiasa agama ini nampak jelas selama manusia mempercepat buka puasa karena Yahudi dan Nashara mengakhirkannya.” (HR. Abu Dawud, 2/2353, Ibnu Majah, 1/1698, An-Nasai dalam Al-Kubra, 2/253, dan Ibnu Hibban, 8/3503, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albanit)

Selain itu, mempercepat buka puasa termasuk akhlak kenabian. Sebagaimana dikatakan ‘Aisyah x:

“Tiga hal dari akhlak kenabian: mempercepat berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat.” (HR. Ad-Daruquthni, 1/284, dan Al-Baihaqi, 2/29)
Orang harus berbuka puasa lebih dahulu sebelum shalat Maghrib, berdasarkan hadits Anas zn berbuka puasa sebelum shalat (Maghrib) dan makanan yang paling dianjurkan untuk berbuka puasa adalah kurma. Anas bin Malik z berkata:

“Adalah Nabi n berbuka dengan ruthab (kurma muda) sebelum shalat (Maghrib), bila tidak ada ruthab maka dengan tamr (kurma yang matang), bila tidak ada maka dengan beberapa teguk air.” (HR. Abu Dawud, 2/2356, dan At-Tirmidzi, 3/696, Ad-Daruquthni, 2/185, dengan sanad yang shahih, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani t)

Jangan lupa, berdoa sebelum berbuka puasa dengan doa:

“Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insya Allah k.” (HR. Abu Dawud, 2/306 no. 2357, An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra, 2/255, Ad-Daruquthni, 2/185, Al-Baihaqi, 4/239, dari hadits Ibnu ‘Umar c dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani t)
Orang yang menjalankan ibadah puasa diharuskan menjauhkan perkataan dusta sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah z, bersabda Rasulullah :

“Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka tidak ada keinginan Allah pada puasanya” (HR. Bukhari no. 1804)

1 Yang dimaksud adalah iqomah, karena terkadang iqomah disebut adzan, wallahu a’lam. Yang dimaksud dengan sahur adalah akhir waktu sahur yaitu ketika masuk waktu shubuh, sebagaimana akan lebih jelas pada artikel 'Sahur dan Berbuka', -red.

Pembatal Puasa

a. Makan dan minum dengan sengaja
Allah k berfirman:
“Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam.” (Al-Baqarah: 187)
Namun jika seseorang lupa maka puasanya tidak batal, berdasarkan hadits Rasulullah n:

“Jika ia lupa lalu makan dan minum maka hendaklah dia sempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum.” (HR. Al-Bukhari no. 1831 dan Muslim no. 1155)

b. Keluar darah haidh dan nifas
Hal ini sebagaimana dikatakan ‘Aisyah x:
“Adalah kami mengalami (haidh), maka kami diperintahkan untuk meng-qadha puasa dan tidak diperintahkan meng-qadha shalat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Para ulama telah sepakat dalam perkara ini.

c. Melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan
Hal ini berdasarkan dalil Al Qur’an, As Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Bagi yang melakukannya diharuskan membayar kaffarah yaitu membebaskan budak, bila tidak mampu maka berpuasa dua bulan secara terus-menerus, dan bila tidak mampu juga maka memberi makan 60 orang miskin. Tidak ada qadha baginya menurut pendapat yang kuat. Hukum ini berlaku secara umum baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Adapun bila seseorang melakukan hubungan suami istri karena lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka pendapat yang kuat dari para ulama adalah puasanya tidak batal, tidak ada qadha dan tidak pula kaffarah. Hal ini sebagaimana hadits Abu Hurairah z bahwa Rasulullah n bersabda:

“Barangsiapa yang berbuka sehari di bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak ada qadha atasnya dan tidak ada kaffarah (baginya).” (HR. Al-Baihaqi, 4/229, Ibnu Khuzaimah, 3/1990, Ad-Daruquthni, 2/178, Ibnu Hibban, 8/3521, dan Al-Hakim, 1/595, dengan sanad yang shahih)
Kata ifthar mencakup makan, minum dan bersetubuh. Inilah pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Asy-Syaukani rahimahumallah.

d. Berbekam
Ini termasuk perkara yang membatalkan puasa menurut pendapat yang rajih, berdasarkan hadits Rasulullah n:

“Telah berbuka (batal puasa) orang yang berbekam dan yang dibekam.” (HR. At-Tirmidzi, 3/774, Abu Dawud, 2/2367;2370;2371, An-Nasai, 2/228, Ibnu Majah no. 1679,dan lainnya)
Hadits ini shahih dan diriwayatkan dari kurang lebih 18 orang shahabat dan dishahihkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ibnul Madini dan yang lainnya. Ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah serta dikuatkan oleh Ibnul Mundzir.

Ada beberapa perkara lain yang juga disebutkan sebagian para ulama bahwa hal tersebut termasuk pembatal puasa, di antaranya:

a. Muntah dengan sengaja
Namun yang rajih dari pendapat ulama bahwa muntah tidaklah membatalkan puasa secara mutlak sengaja atau tidak sengaja. Sebab asal puasa seorang muslim adalah sah, tidaklah sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil. Adapun hadits Abu Hurairah z bahwa Rasulullah n

“Barangsiapa yang dikalahkan oleh muntahnya maka tidak ada sesuatu atasnya dan barangsiapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia meng-qadha (menggantinya).” (HR. Ahmad, 2/498, At-Tirmidzi, 3/720, Abu Dawud, no. 2376 dan 2380, Ibnu Majah no. 1676)
Hadits ini dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Al-Bukhari dan Ahmad. Juga dilemahkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi t.
Namun jika muntah tersebut keluar lalu dia sengaja memasukkannya kembali maka hal ini membatalkan puasanya.

b. Menggunakan cairan penngganti makanan seperti infus
Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan yang rajih bahwa suntikan terbagi menjadi dua bagian:
1). Suntikan yang kedudukannya sebagai pengganti makanan maka hal ini membatalkan puasanya, sebab nash-nash syari’at bila didapatkan pada sesuatu yang termasuk dalam penggambaran yang sama maka dihukumi sama seperti yang terdapat dalam nash.
2).Suntikan yang tidak berkedudukan sebagai pengganti makanan, maka hal ini tidaklah membatalkan puasa sebab gambarannya tidak seperti yang terdapat dalam nash baik lafadz maupun makna, tidak dikatakan makan dan tidak pula minum dan tidak pula termasuk dalam makna keduanya. Dan asalnya adalah sahnya puasa seorang muslim sampai meyakinkan pembatalnya berdasarkan dalil yang syar’i. (lihat fatwa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin t dalam Fatawa Islamiyyah: 2/130, fatwa Asy-Syaikh Bin Baaz t dalam Fatawa Ramadhan: 2/485, dan Fatwa Lajnah Da’imah: 2/486, dan fatwa Syaikhul Islam t dalam Haqiqotus Shiyam: 54-60).
Namun Asy-Syaikh Muqbil t menasehatkan bagi orang yang sakit untuk berbuka dan tidak berpuasa agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang menimbulkan syubhat. (Min Fatawa Ash-Shiyaam: 6)

c. Onani
Pendapat yang rajih dari pendapat para ulama bahwa onani tidaklah membatalkan puasa, namun termasuk perbuatan dosa yang diharamkan melakukannya baik ketika berpuasa maupun tidak. Allah k berfirman menyebutkan di antara ciri-ciri orang mukmin:

“Dan (mereka adalah) orang yang memelihara kemaluannya, kecuali kepada istri-istrinya atau budak wanita yang mereka miliki. Maka sesungguhnya (hal itu) tidak tercela. Maka barangsiapa yang mencari selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Al-Mu’minun: 5-7)

Hal-Hal yang Diperbolehkan Bagi Orang yang Berpuasa

a. Bersiwak
Rasulullah n bersabda:

“Jika aku tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap hendak shalat.” (Muttafaq ‘alaih)

b. Masuknya waktu fajar dalam keadaan junub
Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah dan Ummu Salamah c bahwa Nabi n mendapati waktu fajar dalam keadaan junub setelah (bersetubuh dengan) istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. (Muttafaq ‘alaihi)

c. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan
Laqith bin Shabirah meriwayatkan bahwa Rasulullah n bersabda:

“Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam ber-istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) kecuali bila kalian berpuasa.” (HR. Abu Dawud, 1/132, dan At-Tirmidzi, 3/788, An-Nasai, 1/66, dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani t)

d. Menggauli istri selain bersetubuh
Sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Aisyah x:
“Adalah Rasulullah nmencium (istrinya) dan beliau berpuasa, menggaulinya (bukan jima’) dan beliau berpuasa.” (Muttafaqun ‘alaihi)

e. Mencicipi makanan dan menciumnya asal tidak memasukkan ke dalam kerongkongannya
Berkata Ibnu ‘Abbas c:
“Tidak mengapa seseorang mencicipi cuka atau sesuatu (yang lain) selama tidak masuk kerongkongannya dalam keadaan dia berpuasa.” (Diriwayatkan Al-Bukhari secara mu’allaq dan disambung sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi)

f. Mandi di siang hari
Sebagaimana yang terdapat pada kisah junub Nabi n yang telah lalu.

Perbuatan yang Dianjurkan di bulan Ramadhan

a. Memperbanyak shadaqah
b. Memperbanyak bacaan Al Qur’an, dzikir, doa, dan shalat
Ibnu ‘Abbas c meriwayatkan:

“Rasulullah n adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan ketika Jibril menemuinya lalu membacakan padanya Al Qur`an.” (HR. Al-Bukhari)

c. Memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa
Rasulullah n bersabda:

“Barangsiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala (yang berpuasa) dalam keadaan tidak berkurang sedikitpun dari pahala orang yang berpuasa itu.” (HR. Ahmad, 4/114, At-Tirmidzi, 3/807, Ibnu Majah, 1/1746, Ad-Darimi no. 1702, dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani t dalam Shahih At-Tirmidzi).
فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُوْرِ الْبَرَكَةُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: الْجَمَاعَةِ وَالثَّرِيْدِ وَالسَّحُوْرِ إِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍِ إِذَ سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءُ وَاْلإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً نِعْمَ السَّحُوْرِ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطًارًا وَأَبْطَأَهُمْ سُحُوْرًا لاَ تَزَالُ أُمَّتِيْ عَلَى سُنَّتِيْ مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُوْمَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِّطْرَ لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ ثَلاَثٌ مِنْ أَخْلاَقِ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيْلُ اْلإِفْطَارِ وَالتَّأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ bahwa Rasulullah كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمَيْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ اْلأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ bersabda: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَبَالِغْ فِي اْلإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

Thursday, August 13, 2009

Hepi 5th Anniversary to Us

Hatiku berbunga riang hari ini iaitu 13 Ogos 2009. Syukur yang tidak terhingga kepada Ilahi kerana sudah 5 tahun kami hidup sebagai suami isteri. terlalu bnyk pahit manis yang dilalui bersama. Alhamdulillah juga krn tahun yang ke5 ini kami akan dikurniakan cahaya mata ke-2. Coming soon on this November. Banyak lagi perjalanan kehidupan yang perlu kami dilalui. Boleh dikatakan juga ianya masih diawal usia perkahwinan. Baru 5 tahun kan. Kami perlu tabah & kuat semangat dalam merempuh dugaan hidup untuk masa kini dan akan datang.

Aku bersyukyur mempunyai suami yang penyayang & penyabar seperti dia. Dia terlalu sabar dengan karenah & mulut aku yang bising ini. Dia terlalu cool dalam membuat keputu
san, walau kdg2 aku tak setuju pun. Jika ada masalah apa2 dia releks ja hadapi. aku yang selalu kalut nak buat apa2. tapi bila dia ada disampingku. rasa tenang balik. di awal perkahwinan aitu di thn pertama kami (2005) kami terpisah gara2 aku mendapat kerja kerajaan dan perlu melulakan kerja di Kuala Lumpur. waktu itu aku sedang hamil 6 bulan. seusia kandunganku kini. dugaan cukup kuat pada waktu itu. mana taknya. aku dengan keadaan memboyot ini hadapi dugaan, & tekanan perasaan kerana suami tiada sisi ketika aku sangat2 memerlukannya. seminggu sekali shj dia datang menjengukku. Aku bersyukur kerana mempunya ibu saudara yang terlalu penyayang, suami serta anak2 nya yang terlalu sayang & mengambil berat akan aku. terima kasih kepada Makteh sekeluarga di Desa Pandan, Kuala Lumpur. berkat doa & kesabaran aku ditukarkan ke Alor Setar selepas tempoh aku berpantang. syukur sekali lagi padaMu Ya Allah. (Itu sedikit sebanyak sejarah silam kehidupan kami di awal perkahwinan).

This story is kredit tu Shikin.. Tq so much dear.. pada 13 Ogos 2004 yang lalu.. dia telah mejadi org terpenting dalam majlis perkahwinanku. menjadi driver untuk aku make-up & menjadi pengapit ku di masjid. Dugaan betoi bila ayah asyik kol ada mana lagi ni..??? hahahha kami asyik jawab on the way.. padahal masih di bangunan ukir.. janji dengan tok kadi kul 11 mula acara.. waktu tu masih kul 10.35.. tp ayah aku biasalah seorg yang punctual & strict on time.. Pihak lelaki belum sampi lagi time tu.. 10.50 rombongan sampai.. tapi si dia tertinggal IC plak.. Masyaallah kena patah balik.. ambik masa pi mai pi mai dlm 30 min juga la.. nasib la tok kadi penyabar orgnya.. dalam 11.30 aku telah menjadi miliknya yang sah dengan hanya sekali lafaz sahaja.. AMIN...

Terima kasih kepada semua yang membuat ucapan terutama keluargaku yang tak putus2 hantar sms tepat jam 12.01 pg td... Ayahku (Shaari Awang) merupakan orang pertama yang menghantar sms, diikuti mak dan adik2.. tak lupa kepada rakan2 yang sudi membuat ucapan kepada kami.. Mazidah, Kakcik, Shikin, Ann dll.. TQ so much frens....

SEMOGA IKATAN INI AKAN SENTIASA KEKAL HINGGA KE HUJUNG NYAWA..
AMIN YA RABBAL A'LAMIN.

Wedding CakeI Love YouI Love You FlowersChiseling I Love YouSign I Love YouSand I Love YouI Love You

Jom layan sedikit sebanyak pic2 perkahwinan kami yang tidak seberapa ini.. Almaklumlah time tu strill kamera biasa.. Tak ada digital lagi.. Tak mampu.. :(

(Hanya sekali lafaz telah mengikat sebuah ikatan antara kita berdua)
Bersama Tok Kadi a.k.a Tok Imam Masjid Kuala Kedah
Tn. Hj. Abdullah b. Hj. Man


Di hari Majlis Akad Nikah pada 13 Ogos 2004
Akad Nikah di Masjid Kuala Kedah
Sarung cincin di 108 Taman HarapanFoto kenangan dari majlis pertunangan sehingga majlis perkahwinan
Bertunang (Baju Putih) : 16 Mei 2003
Akad Nikah (Baju Kuning) : 13 Ogos 2004

Kenduri di Kuala Kedah (Baju Meroon) : 21 Ogos 2004

Kenduri di Alor Setar (Baju Hijau) : 22 Ogos 2004

Movie Time

Sambungan entry semalam yer... kiranya hari Sabtu lepas km pun g Jitra Mall sekali lagi sbb nk tgk movie... Movie yg dipilih... Jeng... Jeng... jeng... sudah semestinya G.I. Joe : The Rise Of Cobra (2009). Filem yang dinantikan oleh abah selama ni... Kepada sesiapa yang suka filem aksi/adventure & war, tak rugi kalau pergi menonton... cerita yang sangat menarik.. mama x nak cerita dlm ni... klu nk tua kena pergi tgk sendiri la.... hahhahaha.. Filem ini dibintangi oleh beberapa pelakon terkenal Hollywood seperti Channing Tatum, Ray Park, Lee Byeong-heon, Sienna Miller, Marlon Wayans, Rachol Nichols, Dennis Quaid & Sad Taghmaoui.

Distributors : Paramount Pictures
Production co. : Sommers Company, Di Bonaventura Pictures, Inc. Hasbro, Inc.

Studios : Paramount Pictures
Financials
: Spyglass Entertainment Holdings, LLC
US Box Office : $54,713,046
Filming Location : Los Angeles, Califonia, USA, Paris, France, Czech Republic
Produced In : USA

Kat bawah ni plak aksi2 si kecil sebelum msuk panggung.. while waiting abah dia sedang membeli pop-corn.. mama pun snap ja la pics dia...

Wednesday, August 12, 2009

Bowling Time...

Sblm ni selalu g main bowling ngan abah as salah satu our family punya aktivities la.. since mama yg sedang memboyot ni... actually hampir 7 months dh, abah x pernah g main lg even ngan his friends... x best katanya.. best lg klu dgn family... kebetulan adik2 mama pun dh mula kerja. thn ni. ad yg dok Perak & Perlis, so masa nk luang bersama tak bnyk... klu adik2 balik pun dok rumah mak ja kan... Jumaat lepas, abah ajak g main... nak main sorang2 dia kata.. dh gian agaknya... lepas sukaneka tadika Syamim, blik rumah, abah trus g solat Jumaat, lunch kt rumah.. rehat2 kejap... km pun siap2 ke Jitra Mall around 5pm after Asar.. lane bnyk yg kosong.. mama & syamim nonton aja la gelagak abah... si Syamim plak x blh dok diam.. dia kata nk tolong abah kutip bola.. :)) mcm la bola tu bertetabur kt padang... rupanya dia dok tunggu ja bola bowling tu kluaq dr lubang tu... sempat lg minta mama snap pics dia... pastu dia pun amik hset snap plak pic mama & abah...

Pas main mkn kt Jitra Mall Cafeteria.. Syamim mkn set nuggets, mama mkn mee tomyam & abah mee kari.. sedap beb... after that, trus p usha line movie apa yg ada la ni.. JM Cinema sebelah bowling tu ja... Abah kata esok la plak tgk movie.. mlm ni dia letih.. mau taknya... 4 game dia sorg... sakit la tgn.. lama plak x main kan... so esoknya km akan datang lg ke situ... nk tgk wayang plak... tunggu next entry....

Tuesday, August 11, 2009

Sukaneka Tadika Syamim

Pada 7 Ogos lepas.. tadika tempat Syamim belajaq adakan Sukaneka di dewan Taman Nuri Alor Setar.. Hujan lebat sgt pd hari tersebut... tapi nasib la sukaneka tu diadakan di dalam dewan kan.. :) Actuallu kul 8.30 dh start pendaftaran.. tp sbb hujan & jam... jam 8.50 br km sampai.. nasib la x mula apa2 acara lg kan... klu dak Syamim mesti ketinggalan.. kesian la dia semangat dr mlm td... Km daftar yang ke 82.. so no cabutan bertuah km 0082.. siap dpt 3 kupon mkn tgh sekali.

Game ni actually dh ditetapkan oleh cikgu2... & budak2 pun dh praktis di tadika... Syamim kena game Kepit Belon.... Pics kt bawah ni gambaq2 sebelum start game... Sempat lg Syamim pose with his friends... & pics masa budak2 assemble dgn cikgu2 sblm mula acara.. Budak2 baca doa, nyanyi Lagu Negaraku, Lagu Negeri Kedah & Lagu Al-Fathonah... yg pandai2 sebenaqnya budak 6 thn la... depa la leader... budak 4 thn ni x brapa mahir lg..
Ni video yg mama ambil masa syamim tgh main game tu... hahahah kalah la jawabnya.. no 5 dia dpt...

Kat bawah ni plak pics lepas games.. lepas semua dh dpt hadiah saguhati... seronok tak terkira la.. kalah ka menang ka semua dpt hadiah.. tp tuk pemenang 1, 2, 3... of course la ad hadiah speacial kan.. x per janji depa ni semangat.. Hamper tu plak... hadiah cabutan bertuah no 0082 td tu... mmg bertuah la no tu... abah x sempat nk snap pic mama masa ambik hamper tu.. sbb masing2 terkedu bila no tu dipanggil.... (",)

Sunday, August 9, 2009

Part Time Job

Hari Khamis lepas abah sms mama...dia ckp pas keja trus blik rumah.. dia nk ajak teman ke stor pejabat Telekom Jitra...sbb ad job situ, cat pagar.... Sampai ja rumah anah dh ready, mama & syamim terus tukar baju & km gegas ke tempat tu...Bkn nk rushing sbb dapat duit tu... tp rushing takut hujan....seharian hujan Khamis lepas.. Actually dh bnyk kali abah dpt job mcm ni... rumah org la kebanyakkannya...tp kali ni bos dia sendiri yg minta...

(1) Abah mula bancuh cat dgn tinner
(2) Benda tu namanya Air Compressor.. Tak rugi beli benda ni dlm RM300 harga dia.. mcm2 kegunaannya selain blh cat, dia juga blh digunakan tuk vacume dan bnyk lg...
(3) Cat warna silver pilihan bos abah...
(4) Pintu pagar yang sudah buruk & berkarat
(5) Aksi abah semasa menyembur cat menggunakan Air Compressor
(6) Mencuci semula alat tu.. kerja dh selesai..

(7) Kami yg sempat posing while waiting abah finished his job..
(8) Syamim yg snap pic mama ini... diriku kini yg semakin menembam....
(9) Lihatlah hasilnya... hehhehe mcm tempah pintu pagar baru kan.... (perasan plak)..

Lepas ni blh la korang tempah kami... tuk cat apa2 aja... kakakakakak (siap promotion sekali)...

Thursday, August 6, 2009

Iklan Ubat Gigi

Syamim sejak dua menjak ni ayik pose ala2 iklan ubat gigi gitu... bila nak snap pics dia aja... sengih sampai ke telinga.. habis tertonjol semua gigi dia.. dah la 2 taring... mata plak dah sepet.. sampai nak terpejam pun ada... dia kata baru hansome kalau gelak mcm tu... sabaq aja la anak mama ni.....
abah sllu kata... "abg blh la kawan ngan harimau..sbb ada taring... aum... aum.."
dia pndai lak jawab... "abg mmg ad harimau pun...kan kita beli dulu tu kan... abah beli 1, mama beli 1.... nnti abg gigit abah satg arr....."
Budak-budak zaman la... ada saja benda nak dijawabnya.... setakat la ni alhamdulillah la... gigi syamim still kuat, kemas & putih lg la... setengah kanak2 sebaya dia, gigi dh dimakan ulatkan... ok chow...

Wednesday, August 5, 2009

TQ My Dear..

Smlm abah take over the kitchen... so mama rest aja.. dia ad tnya nk mkn apa?? mama kata terpulang asal blh mkn & kenyang.. x semestinya nasi la kan.. ptg pas keja abah beli kueteow sup.. km dh belasah dh mkn.. so still kenyang untill 9.00 pm la.. mama lipat2 kain depan TV.. si syamim dh pun terlentang situ.. letih agaknya.. tak tdoq siang la tu.. dlm masa mama dok lipat kain tu.. dr dapur berbau harum ja.. wangi2 ala2 lada hitam... ap agaknya yg abah masak ni...?? suspen.. biaq p kt dia.. satg tima mkn abah pngil la... hehhehehe

Abah : Ok mama dinner kita dh ready (abah dh pngil2 dr dapur) mama pun p la kt abah... Abah : suprise!!!!...Black Pepper Lamb Steak... resepi abang.. ciptaan tersendiri.. simple ja sbb dak bahan2 hiasan sgt... almaklumlah x rancang nk buat.. Mama : Amboi.. patut la wangi2 ja smp kt ruang tamu...TQ la sayang...terharu sgt.. Abah : Kesian la plak kt anak.. dh tdoq dia.. x pa esok abang buat len kt dia..dh la dia suka steak...
Mama: Nak buat mcm mana... letih sgt la tu.. nk kejut lagi kesian.. ganggu dia tdoq.. lgpun dia mgkin dh kenyang mkn sup td..

Kami pun mkn la berdua tnpa si kecik Syamim.. pandai juga abang buat ni... (kata lam hati ja la... tak mau puji satgi kembang semangkuk)

Monday, August 3, 2009

26 weeks

How my baby's growing: 26 weeks
The network of nerves in your baby's ears is better developed and more sensitive than before. He may now be able to hear both your voice and your partner's as you chat with each other. He's inhaling and exhaling small amounts of amniotic fluid, which is essential for the development of his lungs. These so-called breathing movements are also good practice for when he's born and takes that first gulp of air. And he's continuing to put on baby fat. He now weighs about a pound and two-thirds and measures 14 inches (an English hothouse cucumber) from head to heel. If you're having a boy, his testicles are beginning to descend into his scrotum — a trip that will take about two to three days (mama dh mls nk translate dh)...

Actually esok br genap 26 minggu... hari ni kandungan baru berusia 25 minggu 6 hari.. Lagi 98 hari mama akan bersalin anak ke-2.. berdebar2 pun ada mcm x pernah bersalin plak. rasanya... Bukan apa, sbb dh 4 thn berlalu.. lg pun masa si abg dulu mama ceaser aja.. Doktor kata x dak jalan.. kali ni agak suspen sbb masa 36 minggu nanti mama kena jumpa pakar di Hosp. Sultanah Bahiyah.. dia akan tentukan samada mama blh normal @ ceaser.. So still suspen la...

Bulan ni mama ada appoinment check up pd 11 Ogos.. so next week la.. juz check berat, hb, urin, tekanan darah & nadi baby jer.. setakat la ni mama belum tau apa jantinanya... Insyallah bulan puasa @ lepas raya ni mama akan p scan 3D @ 4D... sng nk prepare apa yg patutkan... la ni pun dh start beli keperluan baby skit2.. x la kalut sgt di belakang hari... baju2 baby dh mula beli.. kebetulan ad Mega Sales la ni... Amik kesempatan sama la... keperluan asas dh ada yg abg dia punya... Nama plak mama dh sedia tuk dua2 jantina.. girl & boy... tp belum dpt kata putus ketua hakim.. hahahaha keputusan semua di tgn abah... samada dia nk terima @ dia yg akan pilih sendiri... tapi apa pun bermula Sya.... Sya... (hehhee bg clue skit)... Sbb abg dia SYAMIM SYALIHIN... sja nk bg sinonim skit2 cara sebutan tu... ok stop dlu yer....

Sunday, August 2, 2009

Lunch Time Together

Lunch time td mak kol ajak mkn kt Pacific.. kebetulan angah & ein cuti... adik own plak blk kg... seronok la having lunch bersama2... mama hr ni rehat 12.15-2.45 ptg... masa panjang la tuk merewang... lepas depa kol mama trus jalan kaki ke pacific... ala 2 min smp la... belakng off jer... trus g McD.. mak kata jom mkn dlu.. pas mkn br jalan2 ronda dlm tu.. so km ber5 pun lepak2 kt McD la... order Mc Value Lunch 5 set.... (1 chicken crispy, 2 biq mac & 2 counter pounder)... bila order smp 5 set kompom la fun fries pun 5 kan... adik own kata "apa kata kita tuang kentang dlm talam ni ja... br meriah nk mkn... " apa lg.. bila dh tuang kentang dlm talam... mak ooi... selambak la... hahhahahhaa.. ein plak kata "cepat... serbu.........." lawak betoi la.... Mak smp geleng2 kepala & gelak2 ja la... mesti dlm hati kecik dia... "truk sungguh perangai anak2 aku ni..." hahhahaha.. minta ampun mak... seronok sgt rasanya...

Pas mkn jalan tgk baju baby... ad sales la katakan... teruja seketika.. last2 berjaya sambaq 3 psang... hehhehe persiapan la katakan.... Apa2 pun.. mmg happy sgt time ni... walau semua family x ada.. ayah, aini, asben & anak tersayang x dak... tp rasa best sangat.. bkn sng nk berkumpul mcm ni.... km jalan smpi la 2.45 ptg.. last2 mama terpaksa beransur la sbb nk ckp time... & blum solat lg time tu... mak dgn adik2 pun trus gerak pulang ke rumah la....

Petua-petua Tradisional

Amalan yang boleh kita lakukan seharian untuk kita seisi keluarga... Amalan org dulu-dulu @ org lama..

BUANG AIR BESAR BERDARAH

Ambil sesudu jintan hitam dan tumbuk sehingga lumat. Setelah itu, campurkan dengan segelas air suam dan minum. Amalkan setiap pagi dan malam sehingga masalah itu tiada lagi.


LEMAH RASA BADAN

Ambikan daun pegaga dan campurkan dengan air suam. Setelah direndam beberapa ketika, perahkan daun pegaga itu. Air perahannya itu hendaklah dicampur dengan kuning telur ayam kampung dan sedikit madu. Kemudian diminum dan anda akan merasai kesegarannya semula.


KELEMUMUR

Basahkan kepala dengan santan kelapa. Pastikan santan itu rata di seluruh kepala. Biarkan seketika. Kemudian cucilah kepala dengan syampoo yang sesuai. Amalkan selalu, anda akan dapati rambut anda akan kembali berkilat serta kelemumur akan hilang. InsyaAllah.

Ambil limau nipis kemudian belah dua. Ramas hingga mengeluarkan air. Ini dilakukan di atas kepala anda. Lakukan sekerap mungkin dan amal ia selepas anda bersyampoo. Insya Allah ia sangat mujarab dan rambut anda akan sentiasa berbau harum.

Ambil 10 biji belimbing bulu, cincang halus-halus dan campurkan secawan kecil santan. Sapukan rata-rata pada kepala dan rambut hingga campuran itu habis. Balut kepala dengan tuala dan biarkan sejak. Setelah itu bilas dengan air bersih. Amalkan seminggu sekali. Insya Allah, kelemumur akan hilang dan rambut akan kembali hilang.


MELICINKAN BETIS

Ambilkan limau nipis dibelah empat, kemudian digosokkan pada muka anda atau betis hingga airnya kering (anda akan berasa pedih sedikit), tunggu hingga lima minit kemudian cuci muka atau betis anda dengan air suam. Cubalah beberapa kali dalam sebulan.


DEMAM SELSEMA

Ambil beberapa helai daun bunga raya putih atau biasa, dan ramas-ramas di dalam semangkuk air. Baringkan anak anda, lalu sapukan air ramasan tadi membasahi dahi dan ubun-ubunnya. Sapukan hingga anak anda kembali selesa. Insya Allah kesannya kembali memuaskan.


RAWAT TUMIT RETAK

Ambil sebiji betik muda atau yang hampir kuning, potong pada bahagian kepalanya hingga keluar getahnya. Kemudian sapukan getah betik tadi pada tumit. Amalkanlah selalu untuk melihat perubahannya. Insya Allah.


KUDIS API

Ambil beberapa urat akar tuba. Setelah itu tumbuk sehingga lumat. Campurkan dengan sedikit santan kelapa. Sapukan ramuan itu pada kudis api dan teruskan amalan ini sehingga kudis tersebut hilang. Cubalah untuk memastikan kejayaannya.


ELAKKAN TANGAN MELEPUH

Sebelum membuat kerja berat seperti mencangkul, hancurkan dua atau tiga biji bawang merah. Kecil atau besar. Setelah itu, lumurkan pada tapak tangan. Lakukanlah kerja yang dimaksudkan tadi. InsyaAllah, tangan anda akan terelak dari melepuh.


GIGI LEBIH KUAT

Tumbukkan sedikit halia dengan garam. Setelah itu campurkan dengan air. Berkumurlah menggunakan campuran air halia itu setiap hari. Insya Allah gigi anda akan menjadi lebih kuat.


MENGURANGKAN PANAS DI KEPALA

Ambilkan akar lalang, basuh hingga bersih. Rendamkan dengan air sejuk semalaman. "Sapulah air itu di kepala esok pagi. Anda akan rasa kesejukan air rendaman akar lalang itu. Amalkan sekali seminggu.


TERLEKAT CECAIR GETAH DI RAMBUT

Ambil secawan tepung gandum dicampur sedikit air agar ia menjadi pekat. Campuran ini disapukan ke bahagian rambut yang terkena getah. Kemudian terus menyikat. Getah akan keluar dengan senang tanpa rasa sakit atau kesan di kepala anda.


TERSELIUH DAN LEBAM

Ambil beberapa biji isi buah pala dan tumbuk halus sambil dicampurkan sedikit air. Kemudian ambil sebiji bawang merah tunggal lalu ditumbuh bersama buah pala tadi. Apabila sudah cukuk lumat campurkannya pula sebiji garam jantan. Selepas baha-bahan itu sudah lumat bungkus dalam daun pisang (dibuat seperti pais) dan dipanggang. Apabila sudah panas, ia diangkat dan disejukkan sedikit. Kemudian lekapkan di bahagian terseliah dan lebam-lebam tadi serta diikat dengan kain.


UBAT SEMPUT

Ambil dua atau tiga helai daun 'Hati-hati atau 'Ati-ati hijau. (is mestilah yang hijau), serta secubit kapur sirih. Ramaskan kedua-duanya hingga hancur kemudian sapukan di dada dan dibelakang kanak-kanak yang mengidap asma tadi. Atau boleh juga di cuba dengan mengambil 2-4 helai daun, ini direbus bersama dua cawan air sehingga menjadi kira-kira secawan sahaja. Berilah anak anda minum. Boleh juga direbus dengan sedikit gula batu jika anda suka. Insya Allah cara ini dapat membantu mengurangkan batuk serta kesesakkan nafas anak.


BENGKAK KAKI WAKTU HAMIL

Satu cara mengatasinya ilah campurkan sedikit jadam bersama air dan masak hingga jadam itu hancur dan pekat. Sapukanlah pada kaki dan betis apabila jadam itu sudah suam. Selawalah tiga kali. Seelok-eloknya dsapu waktu hendak tidur. Insya Allah lihatlah hasilnya.


DEMAM KUNING

Ambil seketul nila baju dan rendam di dalam air mandian anak anda. Setelah ia larut mandikanlah anak anda dengan air nila itu. Di samping itu anda hendaklah juga menila lampinnya. Cubalah, insya Allah.


Atau boleh di cuba cara ini. Jika mempunyai tanda-tanda awal penyakit kuning, rebus buah keranda atau daun belimbing. Mandikan bayi itu dengan air rebusan ini. Campurkan air tadi bersama air sejum. Biarkan ia suam terlebih dahulu.


MENAMBAH AIR SUSU

Daun turi muda direbus ketika mengandungkan bayi menyebabkan ibu akan mempunyai air susu yang banyak bila anak berkenaan dilahirkan.


SAKIT KEPALA

Daun turi juga berkhasiat untuk mengurangkan masalah sakit kepala. Caranya ialah dengan menyapukan daun yang sudah ditumbuk ke kepala. Ia menyejukkan kepala dan menghilangkan sakit kepala.


SUPAYA BAU BAYI LEBIH SEGAR

Sekiranya bayi yang berusia antara sebulan hingga setahun berbau kurang menyenangkan anda boleh mencuba dengan mengambil ketumbar kira-kira segenggam dicuci bersih-bersih. Setelah itu goreng tanpa minyak sambil membalik-balikannya hingga berwarna kekuning-kuningan barulah diangkat dan disejukkan. Malah bagi ibu yang hamil bolehlah memakan dua atau tiga biji begitu saja. Baki ketumbar boleh disimpan dalam botol yang bertutup rapat untuk dimakan pad masa berikutnya.


URAT BETIS TIMBUL

Bagi ibu-ibu yang merungut kerana timbul urat betis semasa melahirkan anak bolehlah mencuba dengan merebus segenggam kacang hijau (jangan bubuh apa-apa kecuali air hingga mendidih tetapi jangan sampai kacang itu pecah. Biarkan hingga air tinggal satu gelas. Kemudian angkat dari api itu. Biarkan dingin. Makanlah setiap pagi dan sebelum tidur malam. Sebelum tidur setiap malam angkatlah kedua kaki anda setinggi boleh menggunakan bantal atau apa-apa bantuan lebih kurang 10 minit. InsyaAllah.


DEMAM CAMPAK

Mula-mula berikan anak anda yang mengidap demam campai dengan segelas air kelapa hijau (mawar) yang dibubuh secamca besar madu dan dibacakan selawat tiga kali. Apabila bintik-bintik merah campak habis keluar, sapukan pupur yang dibuat daripada beras direndak semalaman, ditumbuk atau dikisah halus bersama-sama daun cermai dan kunyit basah. Sapukan rata-rata di seluruh badan anak anda dan biarkan kering. Sapukan sekurng-kurangnya tiga kali. Insya Allah kesan campai berbintik hitam) akan hilang dan demam akan sembuh sepenuhnya).


RUAM PANAS

Beli daun peria sejenis sayur pahit yang telah dikeringkan. Panaskan aiar hingga mendidih dan tuangkan ke dalam besen mandi. Masukkan daun peria itu ke dalamnya. Biarkan sejuk sedikit baru dimandikan bayi anda. Buatlah setiap kali bayi anda mandi hingga hilang ruam panas di badannya.


BERAK BERDARAH

Ambil kulit manggis dibasuh dan dikeringkan (iaitu dijemur sampai kering (garing). Rebus bersama lima cawan air hingga tinggal satu cawan pekat aiar tebusan itu. Amalkan meminunnya selalu. Insya Allah penyakit anda akan sembuh.


LELAH

Bersihkan dua tangkai bunga belimbing buluh . Masukkan ke dalam bekas tahan panas dan campurkan 5 gm gula batu (lebih kurang besar ibu jari) Masukkan bekas ini ke dalam periuk nasi masak, keluarkan bekas ini dan biarkan sejuk, kemudian berikan pesakit lelah minum air terumata kanak-kanak kurang dari lima tahun dalam bekas itu (lebih elok jika di tapis dahulu) Ulangi amalan ini setiap hari selama seminggu dan lihatlah hasilnya. Insya Allah.


MUNTAH

Muntah biasanya terjadi kerana salah makan atau pada peringkat permulaan mengandung. Untuk mengatasinya buah pelaga ditumbuk halus dan dicampurkan air panas. Kemudian minum. Insya Allah.


HILANGKAN RUAM

Selepas anda mandikan bayi, lapkan tempat beruam itu. Kemudia saputkan minyak zaitun atau minyak kelapa di tempat itu. Lakukan pada setiap kali mandi.


KURAP SUSU

Ambil beberapa biji ubi bemban diparut dan diperah untuk dapatkan airnya. Campurkan air perahan itu bersama sedikit bedak sejuk, kemudian sapukan di tempat berkenaan. Amalkan beberapa hari. Insya Allah kurap itu akan hilang. (Petua ini juga boleh digunakan untuk sebarang jenis ruam).


MENJARANGKAN KELAHIRAN

Ambil Segenggam halba, sedikit halia bara (sebesar ibu jari tangan) di rebus bersama lima gelas air atau lebih (bergantung sama ada ingin air pekat atau cair) Pastikan halba tadi direbus hingga kembang. Setelah air halba sejuk (suak-suam kuku) bolehlah dibuat minuman dua kali sehari (pagi dan malam). Selain menjarangkan anak, air rebusan ini juga berkhasiat untuk perjalanan darah dan menyembuhkan penyakit lenguh-lenguh sendi.


SUPAYA ANAK NYENYAK TIDUR

Cari sebiji buah pala, rebus dan tapis airnya. Berikan anak minum air buah pala itu tiga kali sehari. Mudah-mudahan dia akan terlelap tidur.


LEBAT & CANTIKAN RAMBUT

Terutama bagi wanita cubalah petua ini kerana rambut adalah sebahagian dari mahkota wanita. Pokok pisang yang ditebang akan meninggalkan tunggul yang tertanam di dalam tanah. Lubangkan tunggul batang pisang ini. Keesaokkan harinya lubang tunggul itu akan dipenuhi air yang amat sejuk. Sapukan air tersebtu ke kepala anda setiap hari. InsyaAllah dalam masa yang tidak lama, rambut anda akan menjadi sihat dan berseri.


BATUK

Ambil sebiji pisang embun yang masak. Belah menjadi dua bahagian, di tengahnya ditabur ragi yang telah dijadikan serbuk anggaran setengah sudu teh, tutup dan bakarlah hingga pisang setengah masak. Makanlah pisang bakar ini sebelum masuk tidur. Lakukan selama tiga malam berturut-turut. Insya Allah batuk anda akan beransur hilang.


RAMBUT JARANG

Ambil telur udang dan gosokkan pada kulit kepala anda. Keesokkan harinya baru dibasuh. Lakukan selalu, hasilnya pasti rambut anda bertambah lebat.


HILANGKAN JERAWAT

Ambil anggaran 9 helai daun bunga melati, dicuci hingga bersih. Kemudian tumbuklah daun tadi hingga lumat. Ambil daun yang sudah ditumbuk tadi dan sapulah pada muka yang berjerawar. Lakukan ini terus menerus hingga jerawat betul-betul hilang. InsyaAllah, selamat mencuba.


TAWARKAN IKAN MASIN

Sebelum anda memasak atau menggoreng ikan masih ini, terlebih dahulu hendaklah direndamkan dalam air selama lebih kurang 10 minit. Setelah itu boleh dimasak mengikut citarasa anda.


TAWARKAN BISA KALA JENGKING

Ambil cili api yang sudah ditumbuk halus, campurkan dengan sedikit minyak dan tampalkan pada tempat yang terkena sengat itu. Balutkan dengan kain bersih. Pada mulanya memang tiada terasa apa-apa kecuali rasa panas. Tetapi selepas 5 minit, rasa sakit akan berkurangan. Biarkan lebih kurang 15 minit dan rasa sakit akan hilang terus.


PENYAKIT KULIT PADA BAYI

1. Bayi menderita penyakit kulit (ruam radang kulit) mesti dijauhakn dari binatang peliharaan, gebar, permaidani, boneka atau mainan yang dibuat dari bahan bulu. Begitu juga dengan bulu dan debu yang melekat pada pakaian.

2. Jauhi bayi dari makanan yang dibuat dari tepung terigu, air limah cokelat dan ikan. Mintalah nasihat doktor pakar makanan bayi

3. Jangan memandikan bayi dengan sabun . Sebaliknya mandikan bayi selama 30 minit dengan air suam-suam kuku. Campurkan satu sudu tepung jagung ke dalam air suam yang berjumlah 5 liter kacau hingga larut, dengan ini akan menghaluskan kulit bayi.

4. Bilas bersih-bersih napkin dan pakaian bayi setelah dibasuh dengan sabun mandi, elakkan membasuh pakaian bayi dengan sabun serbuk.

5. Untuk membersih kulit bayi, gunakan krim khas pembersih kulit bayi sebagai pengganti sabun. Setelah dibersihkan, sapu badan bayi dengan air mawar atau ubat sapu hidrofilik petrolatum yang boleh didapati difarmasi

6. Dalam keadaan ruam yang parah atau ruam yang datang semula. Gunakan ubat sapu kortikosteroid, setelah mendapat nasihat atau petunjuk dari doktor.


LUKA

Ambillah lebih kurang sepuluh helai daun jambu batu dan basuh hingga bersih. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan kain bersih. Layurkan daun jambu batu itu di api hingga kering dan rapuh. Selepas itu ditumbuk atau dilumatkan hingga menjadi serbuk. Letakkan serbuk daun jambu batu ini pada luka tersebut.


SAKIT PERUT

Ambikan dua genggam buah enai, sedikit gula dan satu gelas air untuk merebusnya. Buah enau tadi dikupas kulitnya dan direbus hingga masak. Makanlah rebusan buah itu secara teratur selama beberapa hari. Anda akan mendapat manfaatnya.


JERAWAT 2

Bilaslah dahulu muka anda dengan air bersih lalu kemudian bilas pula dengan air kelapa 1 - 2 kali. Kemudian bilas lagi dengan air bersih. Lakukan dalam beberapa hari. Insya Allah, anda akan bebas dari jerawat.


SAWAN DI KEPALA

Sekiranya bayi yang berusia sebulan ke atas mengalami kulit kepala berkudis serta mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Ambil tiga helai daun pandan, tiga helai daun serai dan sedikit air. Bahan-bahan ini direbus hingga asam gelugur menjadi kembang. Setelah air panas suam, mandikan bayi dengan air rebusan ini di bahagian kepala. Lakukan setiap kali memandikan si bayi.


SAKIT GIGI

Sediakan ibu (garam kasar), daun senduduk dan enam keping asam keping. Semua bahan ini direbus dengan lima cawan air hingga menjadi dua cawan . Setelah itu berkumurlah dengan air rebusan ini.


KUKU BERNANAH

Bersihkanlah terlebih dajulu kuku tersebut dengan air panas suam yang sudah dicampur sedikit garam. Kemudian sediakan satu sudu cuka makan lalu disiramkan pada bahagian yang sakit. Lakukan berulangkali selama seminggu. InsyaAllah anda akan melihat perubahannya.


JERAWAT 3

Amalkan menyapu minyak sapi seluruh muka setiap hari. Walaupun baunya kurang menyenangkan tetapi anda akan berpuas hati dengan hasilnya di mana muka anda akan licin dan berseri. Insya Allah.


BADAN WANITA BERBAU

Masalah yang dihadapi oleh kaum wanita ini boleh diatasi dengan mengamalkan memakan daun temangi sebagai ulam dan hasilnya bau badan akan hilang.


KULIT MUKA KERING

Untuk mengatasi tompok-tompok putih di kulit muka akibat cuaca panas ialah dengan membersihkan muka dengan air panas sua. Setelah itu sapukan madu yang sudah dimasak dan menjadi panas suam pada kulit muka dengan menggunakan jari tangan. Picitlah perlahan-lahan supaya meresap dan biarkan lebih kurang setengah jam. Kemudian bersihkan dengan air panas suam dan bilas pula dengan air. Amalkanlah selalu.


BATUK BERPANJANGAN

Ambil sebiji bawang merah dan dilumatkan. Setelah itu campurkan dengan satu sudu madu. Minumlah tiga kali sehari. Semalamt mencuba, semoga batuk anda segera sembuh.


MATA MERAH DAN GATAL

Ambilkan tiga helai daun sirih dan rebus dengan dua gelas air. Setelah air rebusan menjadi panas suam, tuangkan ke dalam piring lalu rendamkan mata anda ke dalam piring itu. Insya Allah, mata anda akan pulih seperti sediakala.